Atelier Peraica

Daily newspapers

Merien Ilic: Doktorica cipke: spasimo nase miljetice , Slobodna Dalmacija

jpz/VLM: Ana Peraica predstavlja fotografije "Positiveland" I "Negativeland", Vecernji list, 13.2.2012.

Mirjana Dugandžija: Majstori akta poslijeratne obnove, Globus, 19.04.2011

Ivica Profaca: Roko i Cicibela, link from HRT

Sinisa Jovic: Teleobjektivi su kao veliki falusi, Slobodna Dalmacija, 21.03.2011.

Jasmina Paric: Kazališne fotografije opet na Perist, Slobodna Dalmacija, 16.01.2011.

Jasmina Paric: Radnja koja ce zbrinuti vijek fotografije, Slobodna Dalmacija, 12.10.2010.

Jasmina Paric;: PHOTODAYS: Obiteljska peristilska tradicija, Slobodna Dalmacija, 06.06.2010.

Jasmina Paric: Perajica snimku Tita sa Stepincem skrivao od cenzora, Slobodna Dalmacija, 22.05.2009.

Marina Rajcic: Kako je otkrivena zajednicka snimka Tita i Stepinca, Jutarnji list, 24.05.2009.

Cico Senjanovic: Kvadratura kruga: Tito i Stepinac, Novi List, 30.05.2009.

Magazines:

Vlatka Kolarovic: Ja, bankarica, Magazin Banka, lipanj 2011

Jelena Badovinac: Rekonstrukcija Carobnog Peristila: Peristil prestaje biti pozornica Nacional. 716, 08.03.2009.

Michaela Richter Ivana Mestrov: Ana Peraica, Zivot umjetnosti, Fragmenti kustoskog diskursa, 2010.

Blogs

Tonci Kranjcevic Batalic: Odgovor bofl suvenirima Pogledaj to

Leo Nikolic; The Dalmatia: Na Peristilu ponovno otvorena fotografska radnja "Perajica"

Deborah Hustic, Body Pixel;: Positiveland & Negativeland: Travellin through Time, Body Pixel

TV shows

Danijela Trbovic: 8 kat.: Testament 13.9.2012.

Hrvatsku fotografiju, Drugi format, Croatian National TV, 16.2.2010.

TV show More, Croatian National TV, 3.5.2009. Crveni Peristil, Hrvatska fotografija, Croatian National TV, May, 2008.